Ervaring

Vanuit het werken in het onderwijs kwam ik erachter dat kinderen met speciale gedragsmatige behoeften mijn specifieke interesse hebben. Ik ben een aantal master studie’s gaan doen, om de theorie achter de praktijk te ontdekken. 

Na de studie speciaal onderwijs ben ik de master ambulante begeleiding gaan doen en daarna nog de master gedragsspecialist. Vanuit deze studies kwam ik in aanraking met het oplossingsgericht werken en ik heb daar een aantal eenjarige opleidingen voor gedaan, tot en met de “train de trainer” opleiding.

Daarna ben ik  de Matrix opleiding gaan doen (hoofd opruimen en enkelvoudige trauma verwerking).

Tijdens deze studies werkte ik in het speciaal onderwijs en met kinderen met psychiatrische beperkingen, zoals autisme, ADHD, hechtingsproblematiek en alles wat elkaar beïnvloedt. Ik werd al snel gevraagd om de kennis over te dragen aan de leerkrachten op de reguliere basisscholen als ambulant begeleider. Dit doe ik nog steeds met veel plezier, maar nu vanuit mijn eigen bedrijf.

Ook heb ik de SKJ-registratie gekregen, waardoor ik mijn kennis en ervaring nu kan delen in de thuissituatie van de kinderen en volwassen.

De basis van alle begeleiding is: Welk doel wil jij bereiken en welke krachten in jou, kunnen we daarvoor aanspreken? De rugzak met kennis en ervaring neem ik voor je mee, om dat doel samen helder te krijgen.

Ik werk samen met 20 professionals in de jeugdzorg en in de schoolbegeleiding. Wij hebben regelmatig intervisievergaderingen. Zo houden we elkaar scherp.