Classroom Solutions

ontwikkeld door Arnoud Huibers en Insoo Kim Berg

Classroom Solutions (CS) is een methode om samen met de leerkracht en leerlingen een veranderingstraject in te gaan,
met als doelstelling het ontwikkelen van een positief pedagogische klimaat in de klas.
De doelstellingen van de leerlingen zullen centraal gesteld worden en zijn altijd positief geformuleerd.

Ik kom 4x in de klas, om te observeren wat goed gaat en dit te besproken met de leerlingen en leerkracht. Hieruit worden nieuwe doelstellingen geformuleerd door de leerlingen, onder leiding van de CS coach.

Dit traject, dat 5 weken duurt, is in staat om het pedagogisch klimaat in de klas sterk te verbeteren.