Ambulante begeleiding op school

Ik coördineer de ambulante begeleiding op scholen.

Als de school een extra ondersteuningsbehoefte van een leerling signaleert, kunnen wij gevraagd worden om met die leerling te gaan werken.

De vraag van school en leerling is leidend in onze begeleiding, ouders worden altijd gevraagd naar hun visie, zij zijn vaak al expert op het welzijn van hun kind.

De leerlingen die wij begeleiden, bezoeken het (speciaal) basisonderwijs, het voorgezet onderwijs of het MBO. De begeleiding bestaat uit kennisoverdracht aan onderwijzers/docenten door middel van coaching gesprekken t.a.v. deze specifieke leerling. In sommige gevallen wordt er met de leerkracht of intern begeleider afgesproken dat het effectiever kan zijn om een individueel traject met de leerling in te zetten, waarbij de leerling een uur per week individueel begeleiding krijgt van één van onze ambulant begeleiders.

Wij kunnen dan met de leerling/student samen werken aan sociale vaardigheden, psycho-educatie, omgaan met auditieve instructie, prikkelverwerking, aandacht/concentratie, werken aan conflicthantering, agressieregulatie en/of impulscontrole.

Zowel de coachinggesprekken, als de individuele begeleiding zijn oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat er vooral gekeken wordt naar het gewenste toekomstperspectief van leerling/school/leerkracht/docent en de talenten van de leerling.

In een kosteloos intakegesprek kunnen wij samen de gewenste doelen bepalen